Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания

«Физика курсы». ІІ том. Молекулалық физика. Оқулық. Жоғары оқу орындарының бакалавр мамандығының студенттеріне арналған

Ахметов А.К., Умбетов А.У.

Приобрести издание в магазине научных изданий РАЕ

Название издания: «Физика курсы». ІІ том. Молекулалық физика. Оқулық. Жоғары оқу орындарының бакалавр мамандығының студенттеріне арналған

Автор: Ахметов А.К., Умбетов А.У.

Год издания: 2019

ISBN: 978-601-7875-61-9

Бұл оқулықта физика курсының Молекулалық физика деп аталатын бөлімінің физикалық негіздері баяндалған. Авторлар оқулықты жазу барысында жалпы физика курсының жоғары оқу орындарына арналған типтік бағдарламасына негіз етіп алған. Кітапта молекулалық жүйелердің негізінде, статистикалық және термодинамика- ның іргелі заңдардың және түсініктердің мысалдарына негізделіп, молекулалық фи- зикада оқытуға тиесілі материалдар жүйелі түрде баяндалған. Кітаптағы әрбір тарау- дың соңында бақылау сұрақтары физикалық есептерді шығарудың мысалдары және тапсырмалар берілген. Оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

Посмотреть оглавление в формате PDF