Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания

«Физика курсы». ІII том. Электр және магнетизм. Оқулық.

Ахметов А.К., Умбетов А.У.

Приобрести издание в магазине научных изданий РАЕ

Название издания: «Физика курсы». ІII том. Электр және магнетизм. Оқулық.

Автор: Ахметов А.К., Умбетов А.У.

Год издания: 2021

ISBN: 978-601-338-420-7

Оқулық авторлардың әр жылдары жоғары оқу орындарында оқыған дәрістері мен жүргізген практикалық жұмыстарының негізінде және жоғары оқу орындары үшін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігі бекіткен стандартқа сай жазылған. Басты мақсаты: электр және магнетизм туралы ілімнің түсініктерін олардың не-гізгі қағидаларының мазмұндарын және физикалық мәнін айқындау. Физикалық заң-дардың қолданылу шектері, физикада қолданылатын идеализацияланған (мүлтіксіз-дендірілген) модельдермен схемаларды пайдалану жолдарын қарастыру. Студенттер-дің физикалық тұрғыдан ойлау, сөйлеу, өз бетімен нақтылы физикалық есептерді құру және оларды шешу біліктілігін қалыптастыру. Осыған орай авторлар оқулықтың әрбір тарауына бақылау сұрақтарын және физикалық есептерді шығаруын әдістемелік жолдарын беріп, тараулардағы тақырыптарды пысықтауға негіз болатын тапсырма-ларды келтірген. Оқулық университеттер мен инженер-техникалық жоғары оқу орындарының ба-калавр мамандығы бойынша оқитын студенттеріне арналған.

Посмотреть оглавление в формате PDF